Bionatura
INTERREG INTERREG Universidade de los Azores ARENA CITAA Grupo de la Biodiversidade de Azores CIBIO-AZORES

BUSCAR EN LA BASE DE DATOS

Líquenes & Hongos

Briófitos (musgos, hepáticas, antocerotas)

Plantas Vasculares (helechos, plantas con semilla)

Invertebrados Marinos

Moluscos Terrestres

Artrópodos (cienpies, arañas, insectos)

Vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos)

Artrópodos terrestres

Naupactus leucoloma Boheman, 1840

Volver

Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae
Genero: Naupactus
Nombre comum: Picudo
Nombre de la especie: Naupactus leucoloma Boheman, 1840
Endemica de los Azores: No
Responsavel: Paulo A. V. Borges

Naupactus leucoloma Naupactus leucoloma Naupactus leucoloma
Naupactus leucoloma Naupactus leucoloma

AZ

COR

FLO

GRA

TER

PIC

SJG

FAI

SMG

SMR

X

X

X

Naupactus leucoloma Naupactus leucoloma
Distribuición para Flores Naupactus leucoloma
Distribuición para Terceira

Volver