Bionatura
INTERREG INTERREG Universidade de los Azores ARENA CITAA Grupo de la Biodiversidade de Azores CIBIO-AZORES

BUSCAR EN LA BASE DE DATOS

Líquenes & Hongos

Briófitos (musgos, hepáticas, antocerotas)

Plantas Vasculares (helechos, plantas con semilla)

Invertebrados Marinos

Moluscos Terrestres

Artrópodos (cienpies, arañas, insectos)

Vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos)

Artrópodos terrestres

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nombre de la especie

Nombre comum

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

Araña

Dysdera crocata C.L. Koch, 1838

Araña

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

Araña

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)

Araña

Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)

Araña

Trachelas macrochelis Wunderlich, 1992

Araña

Eidmannella pallida (Emerton, 1875)

Araña

Rugathodes acoreensis Wunderlich, 1992

Araña

Rugathodes pico (Merrett & Ashmole, 1989)

Araña

Steatoda nobilis (Thorell, 1875)

Araña

Theridion musivivum Schmidt, 1956

Araña

Theridion hannoniae Denis, 1944

Araña

Cryptachaea blattea (Urquhart, 1886)

Araña

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

Araña

Rhomphaea nasica (Simon, 1873)

Araña

Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846)

Araña

Lasaeola oceanica Simon, 1883

Araña

Rhomphaea rostrata (Simon, 1873)

Araña

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

Araña

Nesticodes rufipes (Lucas, 1846)

Araña

Xysticus cribratus Simon, 1885

Araña

Xysticus nubilus Simon, 1875

Araña

Xysticus cor Canestrini, 1873

Araña

Filistata insidiatrix (Forsskal, 1775)

Araña

Pritha pallida (Kulczynski, 1897)

Araña

Phidippus audax (Hentz, 1845)

Araña

Oonops domesticus Dalmas, 1916

Araña

Orchestina furcillata Wunderlich, 2008

Araña

Oecobius navus Blackwall, 1859

Araña

Oecobius similis Kulczynski, 1909

Araña

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Araña

Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867)

Araña

Heliophanus kochii Simon, 1868

Araña

Macaroeris cata (Blackwall, 1867)

Araña

Macaroeris diligens (Blackwall, 1867)

Araña

Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829)

Araña

Bianor wunderlichi Logunov, 2001

Araña

Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)

Araña

Neon acoreensis Wunderlich, 2008

Araña

Salticus mutabilis Lucas, 1846

Araña

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62